page-header

Historia

Pierwsze schronisko na Hali Przehyba wybudowane w latach 1936-37 staraniem prof. Feliksa Rapfa Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. Nazwane od 1938 imieniem Kazimierza Sosnowskiego –zasłużonego dla rozwoju turystyki w Beskidach
Feliks RAPF – inicjator budowy pierwszego schroniska na Przehybie
Kazimierz Sosnowski jego imieniem nazwano pierwsze schronisko
Schronisko w czasie wojny często było odwiedzane przez partyzantów m.in. z grupy „Tatara”.
W czasie jednej z obław na partyzantów w grudniu 1944 r. okupant spalił ten obiekt .
Po wojnie w latach 50-tych staraniem działaczy z PTTK Oddz. „Beskid” w Nowym Sączu została zbudowana bacówka zwana dziś „Betlejemką”.
Dziś to dawne niby „tymczasowe” schronisko odżyło od nowa. Otrzymali go do zarządzania i utrzymania przewodnicy Koła Przewodników PTTK O/Beskid z Nowego Sącza
Co roku w Sylwestrową noc odprawiana jest Msza Św. przy schronisku .
Później spotkanie w Betlejemce
Kiedyś gościliśmy Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Bpa Wiktora Skworca
Nowe powojenne schronisko zostało oddane turystom w dniu 23 sierpnia 1958 r.
Tu pod schodami, tuż przy wejściu była pierwsza dyżurka GOPR.
17 grudnia 1991 – pożar
Niestety groźny pożar zniszczył ten piękny obiekt 17 grudnia 1991 r.
„Jaśkówka” – po pożarze pełni rolę schroniska
Dziś: Muzeum Turystyki w Beskidzie Sądeckim, kaplica Dobrego Pasterza.
17 grudnia 1994 r. zginął przy szlabanie na Gaboniu długoletni Kierownik schroniska
Jasiu BIELAK
Kierownicy schroniska:

1938-1941 – Walenty Smela
1941 – Aleksander Bittner (Reichdeutsch)
1942 – Jorman(Volksdeutsch)
XII 1944 – pieszy oddział niemiecki spalił schronisko
1953 – gospodarz schronu (Betlejemki) –Michalina Zarotyńska
1958 – 31 VIII 1966 – Alfred Lastowica

1 IX 1966 – 20 XII 1966 – Mieczysław Urant

21 XII 1966 –20 IV 1968 – Marian Patyk

1 V 1968 –30 XI 1968 – Olgierd Polakowski

1 XII 1968 –31 III 1970 – Wanda Kulesza

1 IV 1970 –30 X 1975 – Marian Patyk

1 XI 1975 –30 III 1976 – Janusz Kumór

31 III 1976 –24 V 1976 obiekt w remoncie

25 V 1976 –30 IX 1976 – Krystyna Ziarko

1 X 1976 do 17 XII 1994 – Jan Bielak (wybudowano Jaskówkę)

17 XII 1994 –30 IX 2023 – Olga Bielak z rodziną

1 X 2023 – Marek Sztafa

Historia:

15 VII 1936 –zatwierdzenie decyzji o budowie schroniska
IX 1936 –rozpoczęcie budowy
I 1938 –nadanie imienia prof. K. Sosonowskiego
XII 1938 –ukończenie budowy
Dzierżawca -Walenty Smela (Łemek ze Szlachtowej)
W czasie II wojny częste wizyty partyzantów
XII 1944 –spalenie schroniska przez Niemców
1953 –czynem społecznym wybudowano „Betlejemkę”
1954 –rozpoczęto budowę nowego schroniska

23 VIII 1958 –oddano do użytku nowe schronisko
Kierownicy: Alfred Lastawica (1959-1966); Mieczysław Urant (1966); Marian Patyk (1966-1968); Olgierd Polakowski (1968); Wanda Kulesza (1968-1970); Marian Patyk (1970-1975); Jan Kumor (1975-1976); Krystyna Ziarko (1976);
1959 –1969 -Wizyty Grupy Kard. Karola Wojtyły
Jan Bielak (1 X 1976 –17 XII 1994
17 XII 1991 –pożar schroniska
Zastępczo funkcjonuje „Jaśkówka”
17 XII 1994 –śmierć Jaśka -schronisko przejmuje jego żona Olga
11 X 2003 –otwarto schronisko odremontowane, zmodernizowane
Zdjęcia zaczerpnięte ze zbiorów PTTK w Nowym Sączu